Villa Spitzweg

Typology: Villa
Spitzweggasse 8
Potsdam, Germany
Completion: 2013
1.000 m² GFA